Meslek Eğitimi - Tıbbi Sekreterlik ( Hasta Kabul)
Tıbbi Sekreterlik ( Hasta Kabul)
tibbi-sekreterlik--hasta-kabul_15626.jpg 

Hasta Kabul İşlemleri Kursu
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
1. Hastanelerde (Üniversite, devlet, dal, özel)
2. Sağlık ocağı,
3. Poliklinikler,
4. Tıbbi laboratuarlar,
5. Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Programa Katılım Koşulları:
1- En az İlk Öğretim Okulu Mezunu Olmak.
2- Mesleğin gerektirdiği işleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

PROGRAMIN SERTİFİKA SÜRESİ : 280 Saat

Programın Saatleri: Hafta Sonlarında eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimler tecrübeli hocalarımız eşliğinde projeksiyonlu dersliklerde sunum şeklinde yapılmaktadır.

YAZIŞMA TEKNİKLERİ
* Kurum İçi Yazışmalar
* Kurumlar Arası Yazışmalar
* Raporlar
* Tutanaklar

TIBBİ TERMİNOLOJİ
* Temel Tanım
* İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
* Sinir Sistemi ve Terimleri
* Endokrin Sistem Terimleri
* Hareket Sistemi Terimleri
* Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
* Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
* Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
* Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
* Üriner Sisteme İlişkin Terimler
* Genital Sisteme İlişkin Terimler
* Göze İlişkin Terimler
* Kulağa İlişkin Terimler
* Deriye İlişkin Terimler

SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI ve ÇEŞİTLERİ
* Tedavi Hizmetleri
* Rehabilitasyon Hizmetleri
* Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
* Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
PROGRAMIN İÇERİĞİ:
1.ÜNİTE
* Sekreterlik Çeşitleri
* Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
* Sekreterin Diğer Özellikleri
* Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
* Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

ARŞİVLEME ve DOSYALAMA
* Arşivin Yapı ve Özellikleri
* Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
* Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
* Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
* Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
* Arşivleme Araçları
* Hasta Dosyalarının Önemi
* Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
* Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
* Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
* Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
* Hastalık ve Ameliyat İndeksleri
* Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
* Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği
 
 
TIP SEKRETERLİĞİ KURSU PROGRAMI
Kurs sonunda
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
verilecektir.
 
 
Programla İlgili Temel Bilgiler:
Alanı : Sağlık
Kurs Süresi : 80 Saat


Tıp Sekreterliği Kurs Programının Tanımı:
Programın amacı; kursiyerleri, hastayı muayeneye hazırlayan, hasta kabul ve dosya işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen tıp sekreteri yetiştirmektir. Program 4 üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 80 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi muayenehanelerde, polikliniklerde veya hastanelerde tıp sekreteri olarak istihdam edilebilir.
Kursiyerin bilgisayar işletmenliği modülünü almış olması bu programın ön şartıdır.
Genel Amaçlar:
Tıp sekreterliği ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:
Hasta muayene hazırlık ve kabul işlemlerini yapabilecektir.
Hasta dosyası işlemlerini yapabilecektir.
Tıbbi ve idari dokümanları hazırlayabilecektir.
İstatistiki dokümanları hazırlayabilecektir.
 
Ünite Dağılım Tablosu
Ünite Adı Süresi 
Hastayı Muayeneye Hazırlama Ve Kabul İşlemlerini Yapma 20
Hasta Dosyası İşlemlerini Yapma 20
Tıbbi Ve İdari Dokümanları Hazırlama 20
İstatistiki Dokümanları Hazırlama 20
Toplam  80


Ünite 1: Hasta Muayene Hazırlık Ve Kabul İşlemlerini Yapmak
Ünitenin Amaçları:
Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:
Hastanın muayeneye hazırlayabilecektir.
Hasta kabul işlemlerini yapabilecektir.
Ünitenin İçeriği:
Muayeneye hazırlık.
Hasta randevusu.
Hastalara ön bilgi verme.
Hasta kabul.
Yatış evrakı.
Hasta taburcu evrakı.
Ünitenin Etkinlikleri:
Hastayı muayeneye hazırlama ve hasta kabul işlemleri hakkında işlemleri sunma/edinme.
Hasta muayene hazırlama ve hasta kabul işlemlerini yaparak gösterme.
Hastayı muayeneye hazırlama.
Hasta kabul işlemlerini yapma.
Ünitenin Değerlendirilmesi:
Hasta muayene hazırlama ve kabul işlemleri kontrol listesi.
Ünite 2: Hasta Dosyası İşlemleri
Ünitenin Amacı:
Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:
Hasta dosyasını düzenleyebilecektir.
Hasta dosya takibi yapabilecektir.
Ünitenin İçeriği:
Hasta dosyası.
Kimlik bilgileri.
İkametgah bilgileri.
Doktor gözlem kağıdı.
Dosya düzenleme.
Hasta bilgi kartlarını düzenleme.
Dosya içeriğini kontrol etme.
Dosya istemleri,
Var olan dosyayı arşivden isteme.
Hastanenin /polikliniğin diğer bölümlerinden istenen dosyayı gönderme.
Hastanenin /polikliniğin diğer bölümlerindeki dosyayı isteme.
Dosyanın güvenliğini sağlama.
İşi tamamlanan dosyayı arşive gönderme.
Ünitenin Etkinlikleri:
Hasta dosyası işlemleri ile ilgili bilgileri sunma/edinme.
Hasta dosyası işlemleri yaparak gösterme.
Dosya istemi yapma.
Dosya güvenliğini sağlama.
Ünitenin Değerlendirilmesi:
Hasta dosyası işlemleri kontrol listesi.
Ünite 3: Tıbbi ve İdari Dokümanların Hazırlama
Ünitenin Amacı:
Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:
Tıbbi istek formlarını bilgisayara/kayıt defterine işleyebilecektir.
Dokümanları onaylatabilecektir.
Ünitenin İçeriği:
Tıbbi dokümanlar.
Tahlil istek formu.
Tetkik istek formu.
Röntgen istek formu.
Tıbbi dokümanların onaylanması.
TIP SEKRETERLİĞİ KURSUNA KAYIT YAPTIRMAK
İÇİN 04122238710-05434124035 NOLU TELEFONLARI ARAYINIZ.
 
 
Tıp Sekreteliği Kursları 
Başlama Tarihi : 25 Ekim 2009 
Bitiş Tarihi : 25 Aralık 2009 
Ders Günleri : Cumartesi - Pazar 
Saat : 13:00
Tıp Sekreterliği Kurs Ücreti
Peşin : 750YTL
3 Taksit :  850YTL

 
 
 
 
Hasta Kabül İşlemleri Kursu
Hasta Kabül işlemleri Memuru Kimdir.?
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1.     En Az (İlk Okul Mezunu) olmak,
2.     Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
1.     Hastanelerde (Üniversite, devlet kurmalrı, özel),
2.     Sağlık ocağı,
3.     Poliklinikler,
4.     Tıbbi laboratuarlar,
5.     Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1.     Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2.     Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3.     Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4.     Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5.     Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU NO  MODÜL  SÜRE
(SAAT)
1  Bilgisayar Kullanma  32 
2  Doküman Hazırlama  32 
3  Sosyal Hayatta İletişim  32 
4  İş Hayatında İletişim  32
5  Randevu ve Konuk Kabulü  32 
6  Problem Çözme  24 
7  Hasta Hizmetleri  32
8  Tedavi Hizmetleri  32 
9  Tıbbi Arşivleme  32 
TOPLAM SÜRE (SAAT)

 
 HASTA KABUL İŞLEMLERİ ELEMANI KURSU
Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.
Kursu tamamlayan kursiyerler;
Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel)
Sağlık ocaklarında
Polikliniklerde, özel muayenehanelerde
Tıbbi laboratuarlarda
Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.
 
 
 
Kimler Katılabilir:
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
    
 
 
HASTA KABUL İŞLEMLERİ ELEMANI KURSU
Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.
Kursu tamamlayan kursiyerler;
Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel)
Sağlık ocaklarında
Polikliniklerde, özel muayenehanelerde
Tıbbi laboratuarlarda
Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.
 
Kimler Katılabilir:
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 
Toplam ders saati: 280 saat (~1,5 ay) teorik ve uygulamalı eğitim. Uygulamalı eğitimler bilgisayar başında programa uygun olarak verilmektedir.
 
Programın Amacı: Gelen çağrıları doğru cevaplamak, kurumdan hizmet almaya gelenleri en kısa sürede doğru yerlere yönlendirmek, faks ve e-postalara cevap verebilen vb. görevleri yapabilecek yeterliliğe sahip meslek elemanlarını yetiştirmektir.
 
Program İçeriği:
NO  Kurs Programı
1 Bilgisayar Kullanma
2 Doküman Hazırlama
3 Sosyal hayatta iletişim
4 İş hayatında iletişim
5 Randevu ve konuk kabulü
6 Problem çözme
7 Hasta hizmetleri
8 Tedavi hizmetleri
9 Tıbbi arşivleme

 
Sertifika: Yapılan eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hasta Kabul İişlemleri” kurs bitirme sertifikaları verilecektir.
 
Grup Dağılımı:
Hafta sonu gündüz grupları,
Hafta sonu akşam grupları,
Hafta içi gündüz grupları
Hafta içi akşam gruplarımız bulunmaktadır.
 

Coprigt 2011 Trendy Dil Kursu
 
Adres: Koop.Mahallesi Sanat sokağı Halitoğlu sanat Plaza
kat: 2 No:2
 Yenişehir  -  Diyarbakır - Turkey
Posta Kodu: 21100
 
Gsm: 0543 412 4035
Tlf   : 0412 223 87 10
Web Tasarım & Kodlama : Diyar web
diyarbakır evden eve nakliyat batman evden eve nakliyat diyarbakır kömür